fbpx

Гаранция и рекламации

7. Каталожна гаранция

  • 7.1. Производителите предлагат различна гаранция на всеки ламиниран паркет, тя е описана на самия кашон при закупуване.

8. Връщане на стока – отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена при онлайн поръчка

  • 8.1. Потребителят предварително писмено да информира Паркето ООД чрез ФОРМА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ/РЕКЛАМАЦИЯ, намиращата се в последната секция на тази политика за връщане и анулиране, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора и желае да върне закупената от него стока. В мейла е необходимо потребителят задължително да посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока и номер на онлайн поръчката. В срок от 24 часа. Потребителят ще получи имейл, къде да изпрати поръчката. 
  • Стоката може да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице (с писмено пълномощно с нотариaлна заверка на подписа) във посочения обект на Паркето ООД или върната по куриер с избрана задължително опция за преглед, преди приемане на пратката от Паркето ООД. Паркето ООД запазва правото си да не приеме доставката поради нарушена цялост или липси. За установяването на такива , задължително условие е опцията за преглед на пратката при връщане от Потребителя. Паркето ООД запазва правото си да не приеме и да откаже пратки изпратени до фирмата без задължителна опция за преглед.
  • 8.2. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на пакета.

  • 8.3. Стока, чието връщане или рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с касова бележка, ако е разопакована) ще бъде изпратена обратно на Потребителя за негова сметка. Паркето ООД е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат.

  • 8.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на Паркето ООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Паркето ООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път (по посочената по реда, даден по-горе банкова сметка) в срок от три до пет работни дни от връщането на стоката.
    Важно: Ако горе споменатите условия не са изпълнени, то Паркето ООД си запазва правото да не приеме връщането!

 

9. Преглед на стоката, рекламации

  • 9.1. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта на ДРУЖЕСТВОТО се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Вашата количка

close